Това е първият завършен знаков проект по Благотворителната програма „Българските добродетели“ след подписаното споразумение между общината и четири дружества от групата


СУ „Христо Ясенов“ посрещна част от 730-те си възпитаници, които започнаха отново присъствено обучение, в помещения, затоплени от модерна парна инсталация на природен газ, с ремонтиран физкултурен салон, басейн и други подобрения. За първи път и 47-те ученици от цялата страна, които се обучават във Футболна академия „Христо Стоичков“ и училището и живеят в общежитието до него, имат парно. Досега постройката се отопляваше с електричество. Строително-монтажните дейности, зарадвали преподавателите, учениците и техните родители, са дарение по Благотворителна програма „Българските добродетели“ от дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.


Проектът за ремонта на училището е първият от договорените с рамковото споразумение, подписано между кмета на община Етрополе г-н Димитър Димитров и изпълнителните директори на дружествата през октомври м.г. Програмата „Българските добродетели“ е създадена през 2018 г. по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, с цел да се подкрепят социално значими проекти, а конкретната помощ за Етрополе е в рамките на инициатива за подпомагане на общините и местното население в района на дейност на дружествата във връзка с възможните ограничения и последствия от пандемията от коронавирус Covid-19.


„Когато през септември 2020 г. проведох първия си разговор с проф. дтн инж. Цоло Вутов, му казах, че е много вероятно през зимата да се наложи да затворим училището поради липса на отопление. Тогава никой не предвиждаше, че заради пандемията ще минем на онлайн обучение. Сега, след направения ремонт, съм му изключителна благодарна. Един човек, който не е ангажиран пряко с образованието в училищата, и който по принцип прави много добри дела, подобри условията на децата и учителите. Това е пример, който трябва да се сподели“ – каза г-жа Мила Манчева, директор на училището.


Според нея в най-голямата училищна сграда в Софийска област до момента са били правени няколко ремонта. „За съжаление, ремонт на парната инсталация и нейните свързващи елементи не беше правен през тези години. Тя беше силно амортизирана и често даваше дефекти, а котлите за отопление бяха на нафта. Освен това инсталацията беше проектирана и изпълнена на един кръг и не успяваше да поддържа изискваната температура за нормален учебен процес. След ремонта, с цел постигане на икономичност и ефективност, подаването на гориво се осъществява на няколко кръга“ - споделя тя.


Ремонтът в СУ „Христо Ясенов“ обхваща подмяна на котлите в парното отделение, ремонт на самото помещение, както и на цялата парна инсталация в сградата - подмяна на тръби и радиатори. Сменена е цялостната проектна идея – сега инсталацията е разделена на отделни кръгове, изградено е и ново парно отопление в сградата на общежитието – нещо, което досега не е съществувало. Г-жа Манчева се радва, че с поставените нови котли на пропан-бутан и запазените два стари на нафта е осигурено алтернативно отопление. „Всеки от котлите може самостоятелно да отоплява част от сградата. Лесно могат да бъдат управлявани отоплителните кръгове. Може да се спре единия котел и да се затопли само едната част от сградата, което вече води до ефективност – икономическа, енергийна – казва тя. И допълва: - Сега в училището е топло във всички класни стаи, а след строителните дейности те са и много по-красиви. Тръбите са скрити, всеки един от радиаторите е с енергоспестяващи термоглави.“


Въпросът с отоплението на басейна също е решен и той ще бъде ценна придобивка за целия град. „Вече няма да има влага в залата на басейна, тъй като са инсталирани 4 влагоуловители. „Надяваме се, че през настоящата година ще имаме възможност да пуснем в експлоатация басейна, който е затворен от 2016 г. Предстоят някои довършителни работи, които ще се осъществят със средства от бюджета ни“.


В рамките на ремонта влиза и направена хидро- и топлоизолация на корпуса на част от сградата, подмяна на амортизираната подова настилка във физкултурния салон. Г-жа Манчева споделя, че ремонтът е извършен много качествено и в строго-регламентиран график. „Всичко беше много стиковано и се работеше бързо, затова и успяхме да приключим с основните дейности до края на декември.“


Сега, когато учениците се връщат в класните стаи по график, ще имат едни от най-добрите условия за учебно-възпитателен процес в страната.
Междувременно в Етрополе по Благотворителна програма „Българските добродетели“ продължава другият значим проект, договорен между общината и Група ГЕОТЕХМИН - ремонтът на покрива на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“, с което ще се подобрят условията за медиците и пациентите.