Йоанна Иванова от 10 г клас от СУ „Христо Ясенов“- Етрополе участва  като представител на София област в срещата “Лидерски умения и компетенции за развитие на ученическото участие“, която се проведе в периода 25-27.11.2016 г.


В ползотворните дни се дискутираха важни проблеми в системата на училищното образование чрез представяне на ученическото мнение, развиване на всеобхватен поглед и нестандартно мислене. Важно за учениците е реализиране на структурен диалог с представители на държавните и местни органи на властта, с учителската, родителската, директорската общност и с представителни организации. 
Някои от темите бяха свързани с лидерството, мотивацията, инициативността на учениците, правилата за говорене пред публика и т.н.
В рамките на два месеца, между 21 октомври и 27 ноември, Съюз на учениците в България е провел две национални срещи на ученическите съвети и парламенти- в Хасково и в Ловеч. На тях са присъствали над 80 ученици от 40 населени места. Чрез методите на неформалното образование и на активния диалог могат да се постигат конкретни резултати в развитието на националната ученическа мрежа, както и обогатяване на опита в сферата на ученическото самоуправление.
Йоана Иванова се върна ентусиазирана от срещата и сподели: „Националната среща на ученическите съвети и парламенти в Ловеч беше едно страхотно преживяване за мен! Научих много полезни неща, които със сигурност ще използвам в бъдеще! Запознах се с интелигентни хора, с които обмених опит и идеи! След тази среща имам още по-голямо желание да бъда част от развитието на нашето прекрасно училище.“
В началото на януари по покана на СУ „Христо Ясенов“- Етрополе представители на Съюза на учениците в България ще се срещне с нашите ученици.
Ръководството на училището пожелава успех на всички бъдещи инициативи на Ученически съюз в СУ „Христо Ясенов“- Етрополе!