Към момента на повечето улици, площадни пространства и жилищни комплекси в Ботевград липсват всякакви указателни и информационни табели, а съществуващите такива, макар и малко на брой, са износени, ръждясали, нечетливи и са позиционирани така, че са трудно забележими. Гостите на града, а и местните жители, трудно се ориентират в жилищните комплекси. Някои от обществените емблематични сгради и публичните общински обекти, както и сградите с историческо значение, и паметниците на културата в града не са означени. Това част от мотивите в докладната, с която общинското ръководство предлага на Общинския съвет да даде съгласие за отпускане на 15 700 лева за закупуване и монтиране на указателни и информационни табели в Ботевград. Сумата ще бъде осигурена от собствени приходи на общината, се посочва още в докладната до местния парламент.