Общинското ръководство е внесло докладна в местния парламент, в която предлага да бъдат отпуснати 7000 лева от собствени приходи на общината за закупуване и монтиране на електропастири на главен път Е-79 в участъка на ПИК-а. Мярката се предприема, за да се ограничи достъпът на безстопанствени животни до натоварения пътен участък, които често стават причина за тежки катастрофи с човешки жертви. 


Докладната за отпускане на средствата е включена в дневния ред на извънредното заседание, насрочено за 14 декември.