Президентът на Република България (2002-2012) и председател на ПП „АБВ“ Георги Първанов прие извънредния и пълномощен посланик на Руската Федерация у нас Анатолий Макаров, съобщиха от пресцентъра на партията. Обсъден беше широк кръг въпроси на двустранните отношения и перспективите за излизането им от застоя, в който те се намират напоследък. Подчертана беше необходимостта от възобновяване на политическите контакти на високо и най-високо равнище и възстановяване на взаимното доверие на основата на зачитане на националните интереси на всяка от страните, равнопоставеността и взаимната изгода. Специално внимание беше обърнато на сътрудничеството в икономическата област и особено енергетиката, включително възобновяване на взаимодействието по големите европейски и регионални проекти в газовата сфера, ядрената енергетика и други. Отбелязан беше големият неоползотворен потенциал в сферата на културата, образованието, човешките контакти, взаимодействието между различни неправителствени, младежки, женски и професионални организации и сдружения, връзките между общините и градовете в двете държави. Във връзка с това беше заявена взаимна готовност за организиране на съвместни прояви по повод 140-та годишнина от Руско-турската Освободителна война. Посланик Макаров изрази намерението си да работи, по време на своя мандат в България, за рязко активизиране на двустранните отношения, какъвто е и стремежът на ръководството на Руската Федерация. От своя страна, Георги Първанов увери своя събеседник, че в качеството си на политик с голям опит в развитието на тези отношения и ръководител на парламентарно представена политическа сила ще съдейства в максимална степен за реализирането на тази цел.