Промени в таксите за ползване на два общински спортни обекта приеха общинските съветници на вчерашното извънредно заседание на ОбС – Ботевград. В докладна записка до кмета на общината - Иван Гавалюгов, директорът на общинско предприятие „Балкан“ - Михаил Михайлов поиска изменение на някои от тарифите за ползване на:


Ледена пързалка


- Променя се цената за пързаляне от 1 на 3 лева за едно дете за 1 час и от 3 на 5 лева за възрастни за 1 час


- Въвежда се нова тарифа за ползване от организирани групи на ледената пързалка /без да се допускат други посетители/ – 30 лева за 1 час


„Арена Ботевград“


- Тренировка по вид спорт – 80 лева /без ДДС/ за 90 минути


- Състезание по вид спорт от национален мащаб – 1 200 лв. /без ДДС/ за до 4 часа


- Състезание по вид спорт от ранг ЕП, СП, ЕК и СК – 4 000 лв. /без ДДС/ за 1 ден


- Официални международни турнири – 1 800 лв. /без ДДС/ за 1 ден или 1 200 лв. /без ДДС/ за до 4 часа


- Неспортни мероприятия – 3 000 лв. /без ДДС/ за 1 ден или 1 500 лв. /без ДДС/ за до 4 часа


В мотивите на Михайлов се посочва, че „цените, които ОП „Балкан“ предлага и за двата спортни обекта са конкурентни на пазара и са съобразени с икономическото състояние на страната".


Общинският съвет прие така предложения проект за решение с изключени на две позиции.  


За организирани групи от деца, посещаващи учебни заведение на територията на Община Ботевград, цената да бъде 20 лева за занимания до 90 минути. За всички останали групи - 40 лева за занимания до 60 минути. Предложението бе направено от общинският съветник Борислав Витков.


Думата по тази точка от дневния ред поиска майка на дете, посещващо ледената пързалка. Тя каза, че ако се приеме предложението на Витков, Общинският съвет ще уважи желанието на родителите.


Въпрос към присъсващите родители отправи съветникът Тихомир Найденов. Той попита колко са плащали на треньор за едно занимание в рамките на час. Отговорът бе 5 лева, а за ползване на залата за същото време - 1 лев.


Директорът на ОП "Балкан" Михаил Михайлов поиска да покаже фактури за ток на ледената пързалка. За месец октомври разходът за ток на обекта е 5 290 лева.  


Да припомним, че по време на предишното управление ледената пързалка и закритият плувен комплекс се издържаха от резерва на детските и учебни заведния, което бе едно от сериозните нарушения, констатирани от Сметната палата при одита на общината за периода 01.01.2012 – 30.06.2013 год. През 2015 год. този начин на финансиране на двата обекта бе преустановен. 


Корекция претърпя и първоначалното предложение за наем на „Арена Ботевград“ при провеждане на състезание по вид спорт от ранг ЕП, СП, ЕК и СК. Местният парламент подкрепи предложението на Любомир Лилов -  да се заплаща наемна цена от 3000 лева /без ДДС/ за един ден, а не 4000 лв. 


Всъщност и двете предложения бяха направени от името на Комисията за работа с децата и младежта, спорта и туризма.