В и К Бебреш” ЕООД  уведомява своите абонати за възникнала авария на ул.”Беласица”, с.Трудовец. С цел намаляване на загубите водоподаването в селото е намалено, а в района на аварията спряно до отстраняването й.