„В и К Бебреш” ЕООД уведомява своите абонати за възникнала авария на водопровод ф80 на ул. „Никола Иванов”, с.Трудовец. С цел намаляване на загубите водоподаването в селото е спряно до отстраняването й, съобщават от водното дружество.