Базираната в Белгия финансова група КВС обяви в прессъобщение, че е финализирана сделката, в която тя придобива ОББ и лизинговото дружество "Интерлийз". Групата става собственик на 99.9% от акциите на банката и на 100% от дружеството. Общата цена по сделката е 610 млн. евро.

И ОББ, и "Интерлийз" са собственост на National bank of Greece.

Посочва се, че сделката ще се финансира със собствени средства на КВС. В България тя е собственик на СИБанк и на ДЗИ.

В съобщението се казва още, че преди приключването на сделката ОББ, собственост на гръцката NBG, ще й плати извънреден дивидент от 183 млн. евро, което трябва да бъде одобрено от БНБ. Цената по сделката е съобразена с това плащане.

"Комбинацията между ОББ и Сибанк ще доведе до формирането на третата по големина на активите банкова група на българския пазар с пазарен дял от около 11%", посочват от КВС. В момента ОББ е на четвърто място по големина на активите.

По последни данни към септември ОББ е четвъртата по размер банка на пазара с активи за 7.1 млрд. лв., а СИБанк е с активи за 2.8 млрд. лв.

След сделката ОББ, Сибанк и ДЗИ ще формират най-голямата банково-застрахователна група в България, която е един от основните пазари за КВС, посочват от белгийската компания.


Сделката подлежи на одобрение както от БНБ, така и от Комисията за финансов надзор. Извън България се чака одобрението на Националната банка на Белгия, респективно Европейската централна банка и антитръстовите органи. Очакването на купувача и продавача е процесът да приключи през второто тримесечие на 2017 г.