Държавата започва да събира данък върху доходите и корпоративен данък за миналата година от днес. Това припомнят от Националната агенция по приходите в първия работен ден за новата 2017 г.
 
Гражданите ще трябва да подадат данъчните си декларации за доходи през 2016 г. до 2 май. Това е и крайният срок за плащане на задълженията към хазната.


За фирмите срокът е края на месец март. Дотогава те трябва да са декларирари дължимия корпоративен данък за изтеклата година и да го платят.


За гражданите, които подадат данъчната си декларация по електронен път до края на март има и предвидена 5% отстъпка при довнасяне на налог. Тя важи при дължима сума към бюджета до 1000 лв.
 
 Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1.за първото тримесечие - до 31 януари;
2.за второто тримесечие - до 30 април;
3.за третото тримесечие - до 31 юли;
4.за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
/2/ Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.