Г-н Гавалюгов, каква беше 2016-та година за община Ботевград? Вашата равносметка?


- Мога да определя 2016-та като добра година. Беше изпълнена с много нови неща, на които положихме основи в общината. За мен лично бе изключително динамична. Поех доста сериозен обществен ангажимент и се надявам, че се справям прилично.


Като цяло аз съм позитивно настроен човек и затова определям годината като добра. Не че не сме имали своите ежедневни грижи и проблеми. Но мисля, че полагаме нужните и надявам се правилните усилия за решаването им. Затова определям 2016-та като добра година за община Ботевград.


Най-важните решения, които взехте през изминалата година?


- Най-важното нещо за мен като ръководител на общинската администрация е да променя отношението на гражданите и на бизнеса към институциите - в частност общината. И обратното: да променя отношението на администрацията към хората и бизнеса. Мисля, че имам основание да твърдя, че това отношение се променя категорично.


При срещите си с хората усещам една сигурност и удовлетвореност от контактите им с общинската администрация. Това е най-същественото, което успяхме да постигнем през изминалата година и ще искам този диалог между институциите и хората да се налага и през следващите години. Може и банално да звучи, но не трябва да забравяме, че ние - администрацията, сме слуги на хората. Затова сме избрани - да им служим, а не обратното.


Надявам се, че хората в общината се чувстват спокойни в отношенията си с администрацията, а бизнесът - подкрепен.


Много важно през годината беше и решението на общинския съвет Ботевград да се присъедини към ВиК - Асоциацията на София област. Това отваря редица врати към подмяна на ВиК инфраструктурата в цялата община. А както знаете - остарялата водопроводна мрежа е проблем №1.


Първите положителни резултати са вече налице - получаваме 70 000 лева за финансиране проектирането за подмяна на водопровода в Трудовец и Врачеш. Надявам се през следващата година да реализираме и подмяна на 7.5 км от централния водопровод в Ботевград, за което вече имаме изготвен проект.


Важни решения бяха свързани с реорганизацията в общинската администрация и във всички търговски дружества. Беше създадено ново общинско предприятие - БКС. Може би неговата работа е най-видима за хората. Надявам се и занапред да продължи да бъде забележима. Защото чистотата е не само мой приоритет, а и приоритет на гражданите. Това е критерий за култура и качество на живот.


Кое е решението, за което не ви стигна време и съжалявате?


- Много решения не съм успял да взема, но в никакъв случай не мога да кажа, че съжалявам. Явно не им е дошло времето.


Наясно съм, че за една година не могат да се случат всички промени, които хората биха желали да се случат. Напълно наясно съм, че може би не всички решения, които съм взел, са били най-правилните. Времето е най-добрият съдник. Но в никакъв случай няма решение, за което да съжалявам, че съм го взел.


Кои са проектите за 2017-та година?


- В най-напреднала фаза сме с проектите за санирането. По ОП"Региони в растеж" ще бъдат санирани 18 многофамилни жилищни сгради и четири административни. По Националната програма за енергийна ефективност имаме сключени договори за 12 блока с фирми, които са спечелили обществените поръчки. Надявам се, че през пролетта ще започнат и самите дейности по санирането.


За съжаление тези неща не можаха да се случат през 2016 г, каквито бяха плановете и разчетите ни. Попречиха някои обективни и субективни фактори. Един от тях - повечето обществени поръчки бяха обжалвани пред КЗК. По всички жалби комисията вече се произнесе и решенията са в полза на общината. Считам, че това забавяне не е фатално за реализирането на проектите и санирането ще започне през пролетта.


Надявам се също, че през 2017 г. ще положим началото на цялостната подмяна на водопроводната мрежа в общината.


2017 ще бъде изборна година. Практиката показва, че преди парламентарни избори и смяната на правителства в държавата настъпва някакво "безвремие". Как това ще се отрази на общините?


- При всички положения ще има затруднения заради вакуума, който ще се получи при смяната на правителството със служебен кабинет и след това изборите. Очаквам затруднения в комуникацията, защото всяка смяна на правителство води и смяна на администрацията, идването на нови лица.


Мога да кажа, че вече изпитах негативите на тази ситуация още щом се заговори за предсрочни избори.


Все пак не считам, че това е нещо фатално. Ако като община сме достатъчно настойчиви и последователни в комуникацията си, ще успеем да постигнем намеренията си.


Какво спечелихте и от какво се лишихте през 2016-та?


- Натовареността от предишната ми работа не е била кой знае колко по-различна от сегашната. Администрацията е доста голяма, през деня имам непрекъснато контакти с хора и затова предпочитам после да остана, да си събера мислите и да обмисля плановете за следващия ден. Обикновено правя това след работното време на администрацията, когато в сградата е по-спокойно.


Знам, че това лишава семейството ми от моето присъствие, но те са свикнали на този мой ритъм на работа.


Не бих казал, че нещо съм изгубил през годината. Много спечелих като опит. Доволен съм от възможността да мога да влияя /надявам се положително/ на процесите в община Ботевград: да взимам решения, да консултирам, да коментирам. Тази възможност, която хората ми дадоха, надявам се да използвам в обществен интерес. В личен план аз абсолютно нямам нужда от каквото и да е.