От днес започна монтирането на указателни табели с имената на улиците в Ботевград. Общината е възложила тази дейност на фирмата, която ги е изработила – Трафик пътна сигнализация ЕООД – София. За разположението на табелите е изготвен проект. Монтирането ще се извърши в рамките на 15 дни. 


Поставени ще бъдат и информационни табели със забележителностите на Ботевград, както и табла с информация за туристите, посещаващи нашата община. 


След реализация на проекта в Ботевград, указателни табели с наименованията на улиците ще бъдат монтирани и в селата, и във вилна зона Зелин. Преди това кметовете на по-малките населени места ще трябва да внесат предложения в общината за имена на улици, които нямат такива. За именуване на улиците във вилната зона Зелин е създадена комисия.   


Липсата на указателни табели с имената на улиците е един от съществените проблеми на Община Ботевград. Конкретни действия за разрешаването му не са предприемани от години насам, въпреки многобройните сигнали от потърпевши – шофьори на линейки и таксита, и хора, които не са жители на нашата община.