В София се проведе кръгла маса, на която бяха обсъдени успешните практики и модели за интеграция на ромите. На събитието присъстваха вицепремиерът по еврофондовете в Малина Крумова и вицепремиерът и министър на здравеопазването Илко Семерджиев, предаде репортер на Novini.bg Малина Крумова обясни, че в момента се разработва методология, по която да се следят изразходваните средства за интеграция. По думите й интеграцията е сложен двустранен процес, в който и двете страни трябва да вземат участие. Според нея успешните политики при интегриране на малцинствата могат да послужат и при интеграцията на бежанците. Крумова припомни, че на 9 декември 2016 г. България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014 -2021 г. Съгласно предвиденото в тях, България ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В следващите шест месеца ресорните министерства и заинтересованите страни от България и страните донори трябва да изготвят идейни концепции за всяка от одобрените програми. Меморандумите и по двата механизма поставят като акцент подкрепа на политиките за интеграция на ромите. Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство съдържа програмна област "Ромско включване и овластяване" към програмата "Местно развитие, намаляване на бедността и подобряване на включването на уязвими групи", като изискването е 10 на сто от средствата по програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" да бъдат използвани за подобряване на положението на ромите. Норвежкият финансов механизъм изисква 10 на сто от средствата по програми "Правосъдие" и "Вътрешни работи" да бъдат използвани за същата цел.