Има идея и за създаване на специализирани регистри в МВР за системата на видеонаблюдение на масово посещавани обекти. В бъдещите планове на ГЕРБ при следващ кабинет влиза и повишаване капацитета на охраната на границата, която включва увеличане броя на военнослужещите и усвояване на 320 млн. лв. помощ по фонд „вътрешна сигурност“ и фонд „убежище, миграция и интеграция“. ГЕРБ са решени да направят „Пъстрогор“ и „Харманли“ да бъдат от затворен тип. В програмата на ГЕРБ се излагат данни и за борбата с корупцията. Голяма разлика с правителството на Пламен Орешарски се вижда в категорията подобряване на координацията между институциите за по-ефективно разследване и борба с корупцията. Преди 2009 г. 17.2% е било участието на институциите, като през 2014 г. достига до 29.3%. Натискът пък се вдига от 21.4% до 39.4 през 2014 г. По-добри резултати са постигнати и по отношение на телефонните измами. През 2015 г. са разкрити 85, а през 2014 – 46 „ало“ измами. Данните сочат, че по времето на ГЕРБ делът на пробацията спрямо всички осъдени лица за телефонни измами е спаднал до 0%, за разклика от 2013 г., когато делът е бил 3,85%. В програмата на ГЕРБ водещо място заема и конвенционалната престъпност. Партията иска осъвременяване на интерактивната карта на престъпността. В основата на програмата стои и идеята на Цветан Цветанов, лансирана в 43-тото Народно събрание – за наркотични зависимости при младите.