Рефрен от тази популарна есничка звучи днес във всяко детско заведения от Етрополска община.
Навсякъде децата очакват усмихната старица да прекрачи прага на тяхната детска градина и ясла.
Така беше тази сутрин и в ЦДГ „Слънчице” в Етрополе.
Докато децата чакаха Бама Марта, техните другарчета от ІІІ-та група на Светла Димитрова и Иванка Николова се представиха с един великолепен спектакъл от детски, пролетни песнички и хора. В ролята на Баба Марта беше Симеонка петкова.
Започна се с остър „двубай” между яхнала своята метла Баба Яга и и добрата Фея със своята вълшебна пръчица.
„Искам все да е студено, вредом да е заледено.
В затвор от лед аз ще скова вестоносците на пролетта!”
„Аз – магьосницата добра няма да го позволя.
Имам пръчица вълшебна, затова ми е потребна –
с нея ще преборя Злото и ще победи Доброто.”
В същото това време...
„Сред снега звънче запява. Виж – кокиче се подава.
И ще вдигне то на крак минзухар и кукуряк.  
Ще повикат после дружка – синеока теменужка...”
Така се постави началото на края на този двубой между Доброто и Злото и както става в приказките, Доброто винаги побеждава. Постепенно пролетта навлиза в своите владения.
И веселба и радост настава в горската дъбрава. Всички животинки и обитателите горски се хващат на весело хорце.
Веселбата и пролетните песни продължиха до пристигането на Баба Марта. Весела и усмихната, добрата старица закичи послушните деца с мартеничките. А те я зарадваха отново с песните и със своята неподправена детска радост и доброта.
Честита Баба Марта!