ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров” в Ботевград е домакин на областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Училището участва с най-много проекти в надпреварата – общо 33 в трите направления.  


С два проекта  в направление  „Приложни програми” участват ученици от  ПГ по КТС – Правец , ОУ „Отец Паисий” – с. Врачеш се представя с две компютърни разработки в първа възрастова група – от пети до осми клас. Със свои проекти участват още ученически екипи от Пирдоп, Златица, Костенец.


Начало на областния кръг бе дадено вчера със защита на проекти в направление „Приложни програми”. Днес задачата на отделните екипи е да представят своите разработки в направление „Мултимедийни приложения”. Финалът на областния кръг ще се състои утре – 10 март, в Златица.  Резултатите от него ще станат известни след около четири-пет дни. Проектите се оценяват от комисия, в която влизат експерти по информационни технологии в Регионално управление на образованието - София регион и учители по предмета.    


Олимпиадата по информационни технологии се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.).


Проект е: компютърно приложение, което представлява самостоятелен продукт. То трябва да бъде завършено от гледна точка на потребителя и да отговаря на определени критерии, специфицирани в т. 4 от настоящия регламент. Проектът може да бъде разработен по едно от посочените в т. 3 направления. 


В разработката на проекта могат да участват до двама ученици. Всеки участник има право да участва само в един проект. 


За участие в олимпиадата се допускат само проекти, които не са участвали в предишни национални кръгове на олимпиадата, за създаването им е използван лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при използване на налични ресурси (текст, аудио, видео, графични изображения, анимации)  стриктно спазват  лицензионните изисквания на авторите на тези ресурси. 


Учениците участват в областния кръг с проект, който трябва да има завършен вид, и качват цялата информация относно проекта на адрес, указан в сайта за организиране на олимпиадата. Те трябва да демонстрират пред училищната комисия своя проект и че са качили информацията за проекта на указания адрес.  


За явяване на националния кръг се допускат до 20 проекта във всяка категория, които се определят от Националната комисия на базата на представените проекти и документация измежду допуснатите от областните комисии. Националният кръг се провежда в два етапа и за двете състезателни групи: етап тест по информационни технологии и етап защита на разработените проекти. Окончателната програма за националния кръг се изработва от домакините с участието на членовете на националното жури.