Христин Савов е роден  на 03.05.1979 г. в Ботевград. Основното си образование завършва в ОУ „Никола Вапцаров“, а средно – в ГПЧЕ „Алеко Константинов“ , паралелка с изучаване на Английски език. Образованието си продължава  в Икономическия университет (УНСС) в София, където завършва специалност „Право”. 


От 2006 г. работи в сферата на телекомуникациите като юрисконсулт, правен съветник, консултант, управител и член на борд на директорите на дружества от бранша. Понастоящем е началник отдел в мобилен оператор. Семеен е, съпругата му е юрист. Имат дъщеря на 4 години.


Какъв е личният Ви мотив да се кандидатирате за народен представител? С какво смятате, че реално може да допринесете за подобряване живота на хората в страната и какво Ви дава увереност, че може да се справите?


Личният ми мотив да приема да бъда част от листата с кандидати за народни представители на Нова Република, е симпатията ми към ръководството на формацията и най-вече подкрепата ми за целите и идеите на Нова Република. Вярвам, че в лицето на Нова Република гражданите имат гаранция за Европейското развитие на България, реформирана и справедлива съдебна система, ефективна борба с корупцията и сигурен икономически растеж на страната. В лицето на Трайчо Трайков, Радан Кънев, Мартин Димитров и останалите лидери виждам професионализъм, честност и почтеност, искрено желание за промяна към по-добро.


Кои според Вас са основните проблеми в обществено-икономическия живот на България и как виждате тяхното разрешаване?


За съжаление проблемите в обществено-икономическия живот на България са много. Сред тях посочвам с приоритет липсата на достатъчно бързо и качествено регулиране на обществените отношения (съдебна и административна система), множество административни и бюрократични трудности и препятствия при развитие и реализация на дребния и среден бизнес, ниските доходи, бедността. Според мен промяната в обществената ценностната система, нивото на образованост, създаването и стриктното спазване на строги правила ще спомогнат да се развиваме в желаната от нас посока. Не смятам, че инвестиционният климат в страната е на достатъчно добро ниво и мисля, че много външни инвеститори не са избрали държавата ни за крайна локация за инвестициите си именно по тази причина. Виждам решаването на тази проблематика само и единствено чрез силна воля и своевременни законодателни действия на бъдещо парламентарно мнозинство и стабилно правителство.


Какви конкретни законодателни мерки смятате, че трябва да бъдат приети с приоритет от 44-тото Народно събрание?


Освен необходимите мерки, които всички посочват на първо място – нови законодателни инициативи за ефективна борба с корупцията, реформа в съдебната и образователната системи, според мен трябва да се обърне по-сериозно внимание на облекчаването режима на инвестициите в по-изостаналите райони на страната – данъчни преференции и облекчения. Редно е държавата да се стреми да развие тези райони и да върне хората по родните им места, като чрез привличане на инвеститори осигури работни места и значително по-добри условия на живот. Трябва да се направи много повече по демографския проблем – ниската раждаемост и високата смъртност, чрез стимулация на младите семейства и подобряване на медицинската грижа и профилактика (социални мерки). Трябва да се наблегне на професионалното и езиково обучение на младите в средните училища, получаването за сметка на държавата на достатъчно знания и умения, които да спомагат успешната им професионална интеграция и адаптация в обществото и да ги мотивират да работят, живеят и се развиват в страната, а не в чужбина.


Запознатите ли сте с основните проблеми на Софийска област? Кои са те и как ще работите за тяхно разрешаване, ако бъдете избран за народен представител?


На база на посещенията на някои населени места в областта и разговорите, които проведохме, смятам, че основният проблем е в липсата на достатъчно работни места, както и трудностите в развиването на местния дребен и семеен бизнес. Според хората, европейските пари сякаш достигат по-бързо и лесно до едрия бизнес, отколкото до средния и дребния, което задъхва дребния предприемач  го прави неконкурентен както на вътрешния, така и на външния пазар. От друга страна, много работодатели се оплакват от липсата на квалифицирани кадри, което е ясен сигнал за оскъдност на адекватна образователна и практическа подготовка на младите. Не на последно място хората посочват и бавното развитие, изграждане и поддържане на инфраструктура, която е от основно значение за развитието на бизнеса и доброто качество на живот. В това число влизат обществените мрежи и съоръжения за доставка на вода, ел. енергия, комуникации и др.


Как оценявате работата на органите на местно самоуправление в община Ботевград - общински съвет и общинска администрация?


Според мен местното самоуправление в община Ботевград се развива в правилната посока – с голямо желание и откритост на администрацията за развитие на общината. Вероятно трябва да дадем още малко време на ръководството да докаже, че има воля и ще намери решение на основните проблеми в общината, най-съществения от които е качеството на питейната вода и респективно модернизация на довеждащите водопроводи и отвеждащи те канализационни мрежи.


Каква е оценката Ви за развитието на общината и с какво смятате, че може да повлияете върху подобряване на жизнената среда в нашата община, ако бъдете избран за народен представител?


Смея да каже, че според мен община Ботевград е най-добре развиващата се община в Софийска област.  За това е спомогнало географското местоположение, наличието на традиции в някой сфери на промишлеността. Жизнената среда според мен може да се подобри чрез строго спазване на обществения ред, борба и превенция на дребната престъпност, извънучилищни инициативи от културно-развлекателно и образователно естество. Според мен общината разполага с добре развита инфраструктура за спортни мероприятия, която трябва да се използва по-рационално за събития на национално и регионално равнище.


Партийната принадлежност на баща Ви повлия ли по някакъв начин на решението Ви да се присъедините към „Нова република”?  Как реагира Савов старши, след като му съобщихте, че възнамерявате да се кандидатирате за народен представител?


Баща ми е член на СДС и не съм вземал предвид партийната му принадлежност при вземане на решението си. Реакциите му бяха позитивни – винаги се е старал да ме стимулира да вземам сам решенията си и да отстоявам позициите си. В момента притесненията му не са свързани толкова с моето участие в парламентарните избори, колкото с ангажимента на брат  ми, който в началото на март замина за шест месеца в Афганистан, като част от българския контингент в Кандахар.


Какво е Вашето послание към избирателите? Какъв ангажимент Вие лично бихте поели към тях?


Нека всеки да помисли на кого и защо дава гласа си, нека мислим за по-далечното, а не само близко бъдеще, за бъдещето на децата ни! Живеем в прекрасна държава, която трябва да стопанисваме и управляваме добре, за да бъде тя по-добро място за живот. Избирателят трябва да е наясно, че всеки кандидат ще носи морална, надявам се и всякаква друга отговорност за действията си, ако бъде избран  за народен представител. Моят личен ангажимент би бил да работя неуморно и да приложа всичките си знания, умения и воля при решаването на обществените проблеми.