От имащите право на глас 10 851 човека, към 10:00 часа в общината са гласували 1660 човека или 15,29 %.
До този момент няма сигнали за нарушения при провеждане на изборите.
Следващите резултати очаквайте към 13:00 часа.