На 13 октомври м.г. Районен съд – Ботевград прекрати делото, образувано по иск на бившия кмет на Ботевград Георги Георгиев срещу 12 съветници от опозицията в предишния Общински съвет  - Иван Гавалюгов, Христо Якимов, Веселка Златева, Марияна Горгачева, Мариана Босовска, Цветелин Цветков, Филип Филипов, Яница Иванова, Цветан Цолов, Цеца Христова, Цветан Миньовски и Николай Димитров, подписали отворено писмо, адресирано до институциите, срещу аморалния стил и скандално корупционен модел на управление на община Ботевград през последните 12 години. Георгиев обвинява бившите съветници в клевета и моли съда да уважи иска, като осъди всеки един от тях да му заплати обезщетение в размер на 20 000 лева. 


Причината за прекратяване на съдебното производство бе отсъствието на жалбоподателя и неговите адвокати – трима на брой. Само един от процесуалните представители на ищеца бе посочил уважителна причина, поради която не може да се яви в съдебната зала. 


Георгиев обжалва решението на Районния съд пред Софийски окръжен съд. По думи на адв. Христо Якимов жалбата на ищеца е била просрочена с един ден. Въпреки това съдебният състав /Пламен Петков – председател, и членове Недялка Николова – съдия-докладчик, и Стефан Стойков/ се произнася, че няма основание за прекратяване на делото и го връща на Районен съд – Ботевград за разглеждане. Първото заседание бе насрочено за днес от 13.30 часа. В залата обаче не се явиха адв. Григоров – защитник на част от подсъдимите, адв. Георги Донков – защитник на Цветан Миньовски и Николай Димитров, и адв. Христо Якимов, който е и подсъдим. Съдът е уведомен по надлежния ред за причината, която възпрепятства явяването на адвокатите Якимов и Донков. Поради тяхното отсъствие, както и на адв. Григиров, делото бе отложено за 18 април 2017 год. 


В залата този път бе ищецът с двама от неговите адвокати.  


Казусът ще се гледа от съдебен състав с председател съдия Тони Гетов.