Аптеката на първия етаж в поликлиниката в Ботевград да бъде отдаден под наем чрез конкурс, предложи кметът Иван Гавалюгов. “Конкурсът ни дава възможност да поставим условия – обектът да функционира като аптека, а не като дрогерия, която ще работи по 24 часа седем дни в седмицата“, обясни той. 


Предложената първоначална конкурса наемна цена е 4 лв./кв.м. Тя е определена с Тарифата към Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и придобиване на общинско имущество.


Общинският съвет единодушно прие предложението на общинското ръководство.