Представителна изява на група „Млад и древен Ботевград“, в която участват ученици от 6 клас на ОУ „Васил Левски“, се проведе днес в зала „Орханиец“ на Исторически музей – Ботевград. Проявата е по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”.


„Днешната представителна изява е на тема „Как да се държим в православния храм“, защото поведението и общуването в православните храмове е по-различен от всички останали. Ще представим на учениците три кратки филма по темата. След това ще продължим с практическа част в църквата „Свето Възнесение Господне” – сподели с репортер на botevgrad.com Галина Божкова, ръководител на групата.


На събитието присъстваха архиерейски наместник отец Борис и Евгения Иванова, директор на ОУ „Васил Левски“ – Ботевград.


„Основна цел на група „Млад и древен Ботевград“ е опознаване и приобщаване на децата към обществения живот на Ботевград. До този момент повечето наши изяви са свързани с наши участия и посещения на организирани събития от Община Ботевград, НЧ „Христо Ботев 1884“, Исторически музей Ботевград и др“ – добави г-жа Божкова.