Отборът на СУ“Христо Ясенов“ се класира на първо място в Областния етап на състезанието по „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“


На 10 май 2017 година учениците от СУ ”Христо Ясенов”-гр. Етрополе взеха участие и се класираха на първо място в Областния етап на ученическoто състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2017 г.”
Състезанието се проведе в с. Долни Лозен, София и бе открито от господин Христо Андреев, началник на РУО-София област, експерти от пожарната и БЧК. Участие взеха 7 отбора от по 4 ученика. Училищният екип на гимназията се състоеше от Виктория Лютакова 7 клас, Магдалина Николаева 7 клас, Йоан Радков и Николай Лорен от 6 клас. Ръководители на отбора са Маргарита Хлебарова и Ива Филипова, учители по математика и фелдшера на гимназията Галя Пешева със съдействието на Борис Стоев, завеждащ отдел Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации към Община Етрополе.
Целта е да се провери реалната и практическа подготовка на децата за действие и защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации, като включва теоретична и практическа част. Децата решават тест, който проверява нивото на знанията им, а в практическата част чрез състезателни игри отборите демонстрират придобитите умения и навици за защита при природни бедствия като земетресения, наводнения, пожар, промишлени аварии, радиоактивно или химическо замърсяване и други извънредни ситуации, както и оказване на първа помощ. Учениците се справиха блестящо с тестовите задачи и с петте центъра за реагиране, за което бяха наградени с купа, грамота и предметни награди .
Отборът ще представи Софийска област в националния състезателен кръг.