Напълно готови са проектите са прилагане на мерки за енергийна ефективност за сградите на шест детски заведения. Това са ОДЗ „Детелина” във Врачеш, ОДЗ „Детелина” в Скравена, детска ясла „Здравец” в Ботевград, ОДЗ „Здравец” в Трудовец и ОДЗ „Здравец” в Литаково и ОДЗ „Зора” в село Новачене. За първите две детски градини проектът е на стойност 425 892.50 лв., за следващите две – 597 113, 78 лв. и за останалите две – 415 988, 96 лв.
За осигуряване на необходимите финансови средства община Ботевград има готовност да кандидатства с проектите пред Националния доверителен екофонд, схема „Повишаване на енергийната ефективност в обекти – публична собственост”.
Съгласно оперативното ръководство на Инвестиционната програма за климата, по която се набират проекти, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ ,от страна на Националния доверителен екофонд, е 85 на сто. Според изискването, общината трябва да осигури 15% собствено финансиране, което е 215 849,58 лв.
За да внесе проектите и да отпусне средствата от собствени приходи, общината е внесла докладна записка в Общинския съвет.