Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
27 новини с етикет: енергийна ефективност

Община Етрополе започва изпълнението на проект „Енергийно обновяване сградата на Народно читалище „Тодор Пеев - 1871“ в гр. Етрополе, община Етрополе“ по процедура за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО..

Продължават дейностите по въвеждането на мерки за енергийна ефективност в жилищни и обществени сгради в Ботевград. В момента се ремонтират фасадите на 9 здания: Детска градина „Кокиче“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, бул. „Цар Освободител“ № 18 и № 20, ул...

Приключи оценката на подадените заявления за интерес и финансова помощ на сдружения на собственици по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3". Представляващите сдруженията на собствениците, подали заявления, ще получат уведомителни писма за извършеното..

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Приоритетна ос 2..

Отворена за кандидатстване е процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Във връзка с обявената..

Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил за финансиране проект, изготвен от Община Ботевград, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на кметствата в селата Врачеш, Скравена, Литаково и Елов дол. Тази новина бе съобщена от временно изпълняващия длъжността кмет –..

Със заключителна пресконференция завърши проектът за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград”. Събитието се проведе днес от 11 часа в общинската администрация.  Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в..

Община Ботевград ще кандидатства за членство в сдружението с нестопанска цел „Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия“. Организацията е създадена през 1997 г. по инициатива на кметовете на 23 общини.  „ЕкоЕнергия“ съдейства на българските общини пълноценно..

Всички проекти на Община Ботевград са одобрени. Те са шест на брой на обща стойност 6 759 483,50 лв. Още 22 общински,административни и жилищни сгради в Ботевград ще бъдат саниран с европейски средства, след като общинската администрация успешно защити и шестте проекта, с които участва в поканата..

В Общинска администрация – град Етрополе бе подписан констативен акт за установяване на годността на строежа Приложение №15 по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе. Срещата между екипите на Община Етрополе и Софийска..

« предишна123следваща »