Проекти на три училища и две детски градини в Ботевград ще получат финансиране от Националната програма „Модернизация на материалната база в училище”. Това са ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”, ТПГ „Стамен Панчев”, ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Ботевград, ОДЗ „Иглика” и ОДЗ „Звънче”. Проекти по същата програма са представили още ОУ „Н.Й.Вапцаров”,  ОДЗ „Здравец” – с.Трудовец и ОДЗ „Детелина” – с. Врачеш, но на този етап те остават в графа „Резервна образователна институция”.


Природо-математическата гимназия ще получи средства по три направления: Учебни материали и пособия, спортно оборудване – 6 283 лева, Учебно оборудване и обзавеждане – 9 018, и Подмяна  на подови настилки – 12 300 лева.


Общата стойност на проекта на професионалната гимназия е 58 622 лева – 9 087 лева за ремонт на покрива на училището и 49 535 лева за ремонт на учебни работилници.


Основното училище ще получи финансови средства в размер на 17 500 лева за подмяна на подови настилки.


Средствата, които ще бъдат отпуснати по проектите на обединените детски заведения  „Иглика” и „Звънче” в Ботевград са съответно  25 285 лева  и 2 595 лева. Одобрената сума за ОДЗ „Звънче” е за закупуване на  учебни материали и пособия и спортно оборудване. Детското заведение е кандидатствало за финансиране и на други дейности, но засега средства за тях не са одобрени.


Реализацията на програмно финансиране с целеви средства от държавния бюджет по отношение на модернизиране на системата на професионалното образование, подобряване на енергийната ефективност в училищата, създаване на достъпна архитектурна среда и подпомагане на процеса на оптимизация на училищната мрежа се реализира от 2007 година. Настоящата Национална програма е продължение на успешно реализираните програми за модернизиране на системата на професионалното образование, за подобряване на материалната база в училища и детски градини.