Докладна за именуване на улици във вилна зона Зелин и малките населени места е внесена в ОбС.   Именуването ще улесни административното обслужване на населението и ще предотврати пречки от административен характер, пише в мотивите към докладната записка. Имената на улиците в Зелин и селата Боженица, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Радотина и Рашково са предложени от комисия, чийто състав бе определен със заповед на кмета на общината. Предложенията бяха  обявени публично на сайта на общината.  В обявения за постъпване на предложения от граждани срок, в общинската администрация бяха внесени четири предложения за именуване на улици в Зелин. И четирите бяха подкрепени с подписки. 


В Зелин ще бъдат именувани 40 улици. Част от тях ще носят имената:  „Уста Вуно Марков”, построил символа на града – часовниковата кула и старата църква в Ботевград, „Рачо Джамбов” – първият предприемач, основоположник на каросерийното дело в Ботевград, „Никола Попчовски”, предвождал дружина, която защитавала местното население от безчинствата на кърджалиите, „1871” – годината, през която Васил Левски създава тайния революционен комитет в Орхание, „Шареният хан” , приютявал Апостола и сподвижниците му от нашия край, „Патьо Чорбаджи” – възпят в народната песен  „Застроило се ново касабе, ново касабе, ново Орханье…”, благодетел на града, „Митровска” – на името на местен род – Митровски, чиито потомци имат вилни места на таза улица, „Петър Ценов" - историк, краевед, автор на книгата „Орхание и Орханийско”, „Мария Милтенова” – краевед, автор на книгата “Обирът на Орханийската хазна”, „Ботева чета”, „Задружна”, „Зеленика”,Стублата”, „Войкински вир”, „Люляк” и други.    


Предложенията за имената в малките села са направени от кметовете и общественици от съответните населени места.


В Радотина ще бъдат дадени имена на  27 улици и 4 махали, в Липница – 19 улици и 14 махали, Гурково – 32 улици, Рашково – 33 улици и 8 махали, Краево – 22 улици и 14 махали, Боженица – 30 улици и 14 махали, Елов дол – 12 улици и 16 махали.