На сесията на ОбС съветникът от “Атака” Антон Стоянов постави въпроса за ремонт на част от уличната мрежа в Ботевград. Той конкретизира, че половината от улица “Свобода” и улиците “Севаст Огнян”, “Самуил” и др. са осеяни с дупки. В отговор кметът Георгиев поясни, че до края на тази годината общината очаква да получи окло 6 000 000 лв. по проекти за регионално развитие. Част от парите са за рехабилитация на улиците в града и селата, както и за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа.