Според клаузите на Изборния кодекс едно лице се счита за избрано за народен представител в деня, в което е издадено решение на Централната избирателна комисия на сайта на комисията. В същия ден това решение на ЦИК се публикува и в БТА. Ако това лице е било към момента общински съветник, то избора му за депутат прави длъжността му за общински съветник несъвместима, според текст в Закона за местната администрация и местно самоуправление. Така говорителя на ЦИК Александър Андреев коментира казуса с насрочената от Мартин Тинчев сесия на Общински съвет Ботевград. На въпросната сесия без наличие на изискуемия от закона кворум по предложение на Тинчев Любомир Лилов бе избран незаконно за председател на ОбС Ботевград.


Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местно самоуправление и местна администрация общински съветник престава да бъде такъв при избора му за народен представител. Тук законът говори за избор на народен представител, а не за встъпването му в длъжност, което са две различни понятия. Един народен представител става избран за такъв в деня, в който решението на Централната избирателна комисия за избора му е публикувано в Държавен вестник. При положение, че едно такова решение е публикувано на 9-ти май, то един общински съветник губи правата си на такъв и не може да участва в работата на Общинския съвет. Същото се отнася в не по-малка степен ако един общински съветник е и председател на местния парламент. Така според председателя на ОИК Ботевград Мария Колева, Мартин Тинчев не е имал легитимно право да участва в работата на Общинския съвет в Ботевград на 9-ти май тази година, на чиято сесия е избран без нужния кворум Любомир Лилов за председател на съвета. Според Колева решението за избора на Лилов е обжалваемо пред Върховия административен съд.