Подмяната на старите улични лампи с LED осветление води до по-добра осветеност и до спестяване на електрическа енергия. Ефектът от подмяната в ЖК „Север” е налице. Кварталът вече е много добре осветен, улиците „Александър Батенберг” и „Патриарх Евтимий” също. 


Средствата за подмяна на осветлението са осигурени от общинския бюджет. Тъй като заложената за тази цел сума е изчерпана, кметът Иван Гавалюгов предложи на съветниците вчера да гласуват сума в размер до 45 000 лева /без ДДС/, за да продължи подмяната на уличните лампи в Ботевград с LED осветление.


С осветителните тела, които ще бъдат закупени, ще се пристъпи към подмяна на лампите в участъка от бул. „Цар Освободител” /пред бившия ДАП/ по посока на улиците „Цар Иван Шишман”, „Иван Вазов”, „Захари Стоянов”, „Георги Сава Раковски” до светофара при спортната зала „Георги Христов”. 


Подменени ще бъдат и лампите по трасето, което пресича града по посока запад-изток – ул. „Сан Стефано” и ул. „Христо Ботев”. 


Там, където се налага, се подменят и стойките към осветителните тела към стълбовете.


Кметът съобщи пред ОбС, че общината има изготвен проект за подмяна на уличното осветление, по който ще се търси и външно финансиране. На база на същия проект общината извършва поетапна подмяна на лампите в Ботевград с LED осветление, според финансовите си възможности. Най-напред се сменят ламтите по основните улици. 


„След подмяна на осветлението в града ще започне и в селата. В момента те са добре осветени, но има още какво да се желае”, обясни Иван Гавалюгов. Той сподели още, че новите лампи са произведени от местна фирма.  „Направил съм пазарно проучване, при което установих, че качеството на нейното производство е на едно много високо. Има и по-евтини осветителни тела, но техническите им параметри са доста по-занижени. Китайските са близо два пъти по-евтини, но считам, че е редно да гледаме и качеството, а не само цената”, посочи Гавалюгов. 


Общинският съвет даде съгласие за отпускане на необходимите средствата. 


Да припомним, че през миналата година фирмата, която произвежда LED осветителни тела в Ботевград – „Инкотекс”, подмени безвъзмездно уличното осветление по булевард „Цар Освободител”  - от болницата до сградата на бившата фирма „Родина”.