Фермата за отглеждане на овце и кози в Рашково се включи  в българо-швейцарския проект „За Балкана и хората”. Група журналисти посетиха стопанството като част от пътуването, чиято е цел да се запознае с грижите, които се полагат за опазването на традиционните български породи.
В Рашково се отглежда стадо от автентичната порода овце „Западнопланинска”. Фермата започна дейността си през 2004 година с близо 150 овце, а към момента близо 70% от животните се намират под селекционен контрол – разказва ръководителят на фермата Маргарита Тодорова. Във фермата се отглеждат  и овце от породата „Романовска”, заради плодовитостта им, като 80% от животните раждат по две агнета.
От две години отглеждат и стадо от 300 кози от породата „Бяла българска млечна”. Спрели сме основно на тази порода, тъй като смятаме, че много добре се адаптира за нашите условия. Все пак се намираме на 600 метра надморска височина, и условията не са толкова благоприятни за козите”, казва  Маргарита Тодорова.
„Земеделието е труден отрасъл, изискващ заетостта да е 24 часа 365 дни в годината. Хората не искат да се занимават със земеделие”,  казва Тодорова, за която основният проблем е липсата на хора, които да работят във фермата.
Безрезултатни са останали опитите й да намери кадри от специализираното училище в град Мездра, и с тревога признава, че едва преди дни е успяла да окомплектова персонала на фермата. Животните се отглеждат оборно-пасищно, като се изкарват на свежа паша в момента, в който се стопи снега. Пасищата се поддържат и подобряват постоянно.
За подпомагане се заявяват около 2 000 декара наети и собствени пасища. Производството е биологично сертифицирано. Млякото се продава на мандра, а след приключване на договора се преработва в собствена мини-мандра.