Подписан бе Констативния акт за установяване годността за приемане на - строежа Приложение №15 на два блока на територията на Община Етрополе


В Общинска администрация – град Етрополе се състоя работна среща между екипите на  проектантите, строителния надзор, строителите и община Етрополе. На 04.06.2017 година, в 10:00 часа бе даден старта на срещата, като беше подписан Констативен акт за установяване на годността на строежа Приложение №15 към  чл. 7, ал. 3, т.15 за строеж „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на блоковете „гр. Етрополе, кв. 20, и бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1" по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Етрополе.
На срещата присъстваха инж. Стефан Борисов – заместник – кмет на Община Етрополе, Юлия Митова – главен специалист „ПиС“, Ива Димитрова – старши експерт „ЕФПиП“ и Марина Николова – младши експерт „ЕФПиП“, представители от сдружението на собствениците - „гр. Етрополе, кв. 20, бл. 12 – Елаците" - Иванка Данчева Генчева и „НАДЕЖДА – гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 188, кв. 132, бл. 1" - Кристина Петрова Доцова, представители на фирмите изпълнител „Джани" ЕООД и „Главболгарстрой“ – АД, представители на строителния надзор от „Трансконсулт – БГ“ ООД и ДЗЗД „НСН-ЕВРОБИЛД“.
С цел по-висока информираност на гражданите, Община Етрополе провежда регулярни срещи с представителите на етажната собственост, с които се уточняват организационните въпроси по изпълнението на ремонтната дейност.
С реализирането на програмата за енергийна ефективност, ще се осигури един по-добър начин на живот на гражданите, съществено ще се повиши качеството на жизнената среда и топлинния комфорт на живущите, което е и главен приоритет на ръководството на Община Етрополе.


Община Етрополе – без редакторска намеса