Стана ясно класирането на фирмите, участвали в конкурса по обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на покрив на ОУ "Васил Левски" - 450 кв.м., гр. Ботевград”; Обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“; Обособена позиция №3: „Реконструкция на сграда-кухненски блок в ДГ "Здравец", с. Трудовец”; Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница, с. Скравена”; Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград”


След разглеждане на подадените оферти петчленна комисия, сформирана от специалисти от общинската администрация, направи следното класиране:


За обособена позиция №1 („Основен ремонт на покрив на ОУ "Васил Левски"): На 1-во място - „АЛТРЕМОНТ“ ООД - Ботевград, 2–ро - „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД - Русе и на 3-то място - „СЛАВИ - СТРОЙ” ЕООД - София.


За обособена позиция №2 („Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“): На 1-во място - „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД - София, 2–ро - „АЛТРЕМОНТ“ ООД – Ботевград и на 3–то място - ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ - Луковит.


За обособена позиция №3 („Реконструкция на сграда-кухненски блок в ДГ "Здравец" - Трудовец”): На 1-во място - „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД - София.


За обособена позиция №4 („Реконструкция на Паметник Костница - Скравена”): На 1-во място - ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ – Луковит и на 2–ро място – „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД - София.


За обособена позиция №5 („Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, Ботевград”): На 1-во място - „ХИДРОИНЖЕКТ“ ЕООД - София, 2–ро - „ЕВРО-БИЛД“ ЕООД – Русе и на 2–то място - „АЛТРЕМОНТ“ ООД - Ботевград.


Кандидатите „Орка - С” ООД по обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5, „Хидроинжект“ ЕООД по обособена позиция №1, „Светлина - П“ ЕООД по обособени позиции №1 и 5, ЕТ „ЛОСТ – 90 - П – Пламен Любомиров“ по обособена позиция №3, не бяха допуснати до конкурса поради неточности в документацията. 


За повече информация - ТУК