Все още няма приет общински бюджет, което налага с отделни решени, особено когато се отнася за придобиване на активи или за извършване на различни инвестиции, Общинският съвет да дава съгласие за отпускане на средствата от собствени приходи на Общината. В конкретния случай ние сме посочили обектите и сумите, които ще са необходими. За част от обектите са проведени процедури под условие без осигурено финансиране. Затова сумите са конкретни, на базата на проведените обществени поръчки за избор на изпълнител. За другите, провеждането на такива предстои, за това посочените средства в предложението са до определена сума, тъй като това е прогнозна стойност. Това каза пред Общинския съвет вчера, когато на дневен ред бе докладна за отпускане на средства за ремонтни дейности, кметът Иван Гавалюгов. 


“В момента сме в етап от годината, в който действа Законът за удължаване действието на централния бюджет на Република Българи от 2022 година, който дава възможност да се извършват разходи в размер една дванадесета от съответния период през изминалата 2022 год. Това са едни особени обстоятелства, при които всички общини, изобщо публичният сектор, сме принудени да оперираме. Но смятам, че ще се справим, така че да не спира осигуряването на средства за обслужване на почти всички дейности, включително и за така важните инфраструктурни ремонти“, обясни още той.


С 22 гласа “за“ и 1 „против“ ОбС реши да бъдат отпуснати: 


- до 324 000 лева за ремонт на водопроводи по няколко улици в Ботевград: ул. „Патриарх Евтимий“, в участък от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Цар Освободител“; „Цар Иван Шишман“, в участък от ул. „Стара Планина“ до ул. „Патриарх Евтимий“; ул. „Божко Божилов“, в участък от ул. „Цар Иван Шишман“ до бул. „Цар Освободител“; ул. „Патриарх Евтимий“, от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Плиска“; ул. „Хан Аспарух“, от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Зелинград“. 


- на 191 868,48 лв., необходими за довършителни строително-монтажни работи по сградата за пременен приют за безстопанствени животни в Ботевград; 


- на 224 313,10 лв. за „Изграждане па алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път 1-3 Бяла - Ботевград - Благоустрояване и озеленяване“ - Етап 2“; 


- до 300 000 лв. за текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий“, бул. „България“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Стамен Панчев“.