Весела Захариева Константинова, Тихомир Тодоров Иванов, Стефка Георгиева Граматикова и Ралица Руменова Петкова са допуснати до участие в конкурса  за секретар на община Ботевград.
Комисия с председател зам. кметът Борис Борисов и членове Мария Христова – началник отдел „Правно нормативно обслужване” и Светла Тодорова – „Човешки ресурси” са оценили  представените концепции от кандидатите.  Стефка Граматикова и Ралица Петкова имат оценки – 5, а  Весела Константинова и Тихомир Иванов – 4.
На 22 август от 10 часа  четиримата кандидати ще се явят на защита на концепциите си, чиято тема е „Ефективна общинска администрация- организация и контрол”.
Кандидатите, които получат оценка най-малко 8, ще бъдат допуснати до интервю. Самото интервю ще се проведе също на 22 август от 14 часа, става ясно от фициалния протокол на общината.