През настоящия месец община Ботевград е провела конкурс за изпълнител на дейността по поддържане на улиците през зимата. Класирани са две фирми – БКС и ЕТ “Мария Романова”. Първата ще чисти улиците в Ботевград, а втората – общинската пътна мрежа. Общината вече е подписала договори с двете фирми. Същите са направили подготовка на техниката и периодично доставят материали, необходими за зимното подържане на обектите.

Финансирането по поддръжката на общинската пътна мрежа се осъществява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои община Ботевград да получи определените целиви средства за зимното поддържане.

За почистване на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на общината е сключен споразумителен протокол с фонд “Републиканска пътна мрежа”. Подържането на път Е-79 и път Е-83 се осъществява съвместно с Областно пътно управление.