Тази сутрин страницата на Исторически музей - Ботевград във Фейсбук осъмна с жалейка на мястото, отредено за профилна снимка, както и със скандален пост, който гласи: „Бяхме…От днес нататък музеят не се нуждае от сайт и представяне в социалните медии. Книгите са забранени, не им е мястото в Исторически музей Ботевград. Забранява се всякакво представяне на поети и писатели! И художниците не е нужно да рисуват. Картините им ще стоят в хранилища. Изложби е излишно да се правят! Фондът не е нужно да се дигитализира. Той си е за лична употреба! И въобще не се нуждаем от посетители. Те ще смущават съня на великия археолог призван да проспи следващите 5 години. Боже, пази България”.  


Въпросната публикация е предхождана от друг текст, който звучи като гневен упрек. Ето и неговото съдържание: „Без коментар за безцеремонната намеса на общината в работата на музея…”.


На пръв поглед въобще не става ясно каква е причината, подбудила това жлъчно писание от страна на администратора на страницата. Но от язвителните му коментари под поста недвусмислено се подразбира, че лицето е решило, дали на своя глава или не, предварително да "погребе" музея в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за директор. Реакцията на администратора е, меко казано, възмутителна, поради факта, че използва страницата на културната институция за едностранно тиражиране на лично мнение, без да си дава сметка, че по този начин я злепоставя пред широката общественост. Доказателство за това са коментари на потребители, които изразяват съмнение, че става дума за официална страница на Исторически музей – Ботевград в социалната мрежа. Самият администратор обаче опровергава предположенията, като им отговаря: „Страницата не е лична, а на музея!”. 


Скандалната публикация във Фейсбук предизвика множество коментари, част от които публикуваме: 


Мариела Маламатенова – художник, стенописец,  председател на федерация „Култура”към КНСБ, участвала в състава на комисията по провеждане на конкурса: „В петък бях в комисията за избор на директор на РИМ Ботевград и всичко бе по регламент. Двете конкуретентки  бяха поставен и при еднакви условия. Те представиха две доста различни концепции. Журито категорично класира по-младата колежка заради по-ясните й формулировки и познаването на специфичната музейна работа. Желая успех на новия директор! ”


Пламен Караилиев – директор на Археологически музей – Раднево:  „Археологът, който ще почива 5 години, е тръгнал от Археологически музей "Марица-изток" гр. Раднево. С 9 години музеен и теренен опит. Изключително се радвам за новия директор и то не само защото е възпитаник на музея, който управлявам и представлявам. Убеден съм, че тя /Рени Лазарова/  ще работи за музей, съгласно ЗКН и подзаконовите наредби. Аз лично бих уволнил веднага човекът, който е пуснал във фейсбук страницата на музея това позорящо институцията  нещо”.


Живка Янакиева: „Недопустимо е лично, анонимно поднесено мнение да се публикува на страницата на музея. Щом имаш мнение госпожо/господине, не се крий зад името на институцията. Напиши го в собствения си профил, покажи си лицето! Страницата е институционална, поднасяща информация за живота в музея, не е за лична употреба”.


Ваня Донева: „Не може да има анонимна позиция от името на музей”. 


Златка Симеонова уредник на музея в Гоце Делчев: „Срамота, това не е начинът да се покаже смяната на един директор с друг”. 


А ето как Исторически музей Ботевград отговаря на някои от иразените мнения: 


Исторически музей Ботевград: "Г-жо Янакиева нищо не казахте за така наречените "конкурси". Те са в основата на диспута и състава на комисиите,от които се очаква да са безпристрастни. Диспутът не е личен, а обществен, защото очевадно касае работата на музея или отсъствието на такава.".


Исторически музей Ботевград: "Относно Раднево - защо не задържахте така изявения си археолог...Може би защото бе така ценен и така работлив?! В Ботевград за една година той нищо не свърши, ако и така е работила и при вас...".


Исторически музей Ботевград: "Г-жо Меламед, в конкурса не се оценява младия заместник -кмет на Ботевград, а директорът на музея, който Вие така и не посетихте. Как оценявате нещо, което не познавате?! И в музея има членове на КНСБ, но явно и това не знаете. Жалко!".


Исторически музей Ботевград: "Страницата не е лична, а на музея! Това бе до сега Исторически музей Ботевград ! БЯХМЕ, г-жо Янакиева, това е.". 


За повече яснота по случая потърсихме все още действащия директор на Историческия музей – Тодорка Коцева. На въпроса кое е лицето, което е упълномощила официално да администрира страницата на музея във Фейсбук, тя отговори лаконично: „Нищо не зная. Аз нищо не зная.”. След което затвори телефона. Така без отговор останаха въпросите: Запозната ли е с въпросната публикация?; Ако да, как ще я коментира?; Според нея защо администраторът пише от името на институцията в множествено число. Това означава ли, че изразява мението и на другите служители на музея?; Кой администрира официалния сайт на Исторически музей - Ботевград в интернет?.  


Минути след нашето обаждане траурната лента бе премахната от профила на музея. Постът все още е на стената.  


Припомняме:


Вчера станаха известни резултати от конкурса за директор на Исторически музей – Ботевград. Те са публикувани на официалната страница на Община Ботевград в интернет. От тях е видно, че на първо място е класирана Рени Лазарова, която от миналата година е уредник-археолог в Исторически музей – Ботевград. Тя постигна резултат от 433 точки и значима преднина от 107 точки пред другия кандидат - досегашния директор Тодорка Коцева.


Претендентите за длъжността бяха оценявани на база представените концепции за развитие на Исторически музей – Ботевград за период от пет години и отговорите им на зададените въпроси от страна на членовете на комисията по провеждане на конкурса. 


Както вече писахме, комисията бе съставена от 11 човека, съобразно изискване на Министерството на културата. Външните експерти превъзхождаха по брой представителите на Община Ботевград. Председател на комисията бе Борис Борисов – зам.-кмет на Община Ботевград, а членове: Валерия Димитрова – главен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерството на културата, доц. д-р Светла Димитрова – директор на ЕМО „Етър” – Габрово, Мариела Маламатенова – член на УС на НСФ „Култура” – КНСБ, Кирил Бинев – председател на федерация „Култура” – КТ „Подкрепа”, Атанас Маринов Попдимитров – председател на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/, Стефка Граматикова – председател на Постоянната комисия „Образование, наука, културни и духовни дейности” към Общински съвет Ботевград, Мария Христова – началник отдел „Правно нормативно обслужване” в Община Ботевград, Николета Иванова – началник отдел „Хуманитарни и социални дейности” в Община Ботевград, Светла Тодорова – главен експерт „Човешки ресурси” в Община Ботевград.