УВАЖАЕМИ МИНЬОРИ, ГЕОЛОЗИ, ОБОГАТИТЕЛИ,
СПЕЦИАЛИСТИ И СЛУЖИТЕЛИ,
 
Позволете ми да отправя най-искрени поздрави към Вас по повод Денят на успението на Св. Иван Рилски - Професионалния празник на българските миньори!
Денят на миньора се чества с гордост, защото минерално-суровинната индустрия създава ресурсната основа на съвременната икономика. За всички нас е от изключително значение този отрасъл да се развива динамично. Развитие с оглед на българския национален интерес и приоритети, и в съответствие с най-добрите европейски и световни практики.
На Вас, на всички бивши и настоящи служители, трудещите се в сферата на рудодобива, искам да изкажа своето уважение за неуморните усилия, отговорността и риска, с които изпълнявате своите задължения.
Поднасям своите най-сърдечни пожелания за здраве, лично и семейно щастие, благополучие и много поводи за професионални удовлетворения!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение,


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/                                    
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ