От края на миналата седмица текат ремонтните дейности по оградата на Детска градина „Славейче“ на ул.„Княз Ал. Батенберг" №30 в Ботевград. Тя ще бъде измазана и ще бъдат демонтирани металните части. След това оградата ще бъде облицована с трошен камък и монтирани нови оградни пана. Обновяването се извършва от фирма „Алтремонт“ ООД. Ремонтът на оградата на детското заведение се финансира от Община Ботевград, която отдели средства от собствени приходи в размер на 12 571,97 лв.