„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Шофьор, автосамосвал БЕЛАЗ


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Свидетелство за управление на МПС – категория „C“;
Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика, както и да има познания за двигатели с вътрешно горене.
Фирмата предлага:
Отлични условия за работа;
Възможност за професионално развитие;
Добро заплащане;
Трудов договор.
Необходими документи:
Автобиография с актуална снимка;
Копие от диплома за завършено образование;
Мотивационно писмо;
Копие на свидетелство за управление МПС - категория С;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 30.09.2017 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.