По данни на Бюрото по труда – Ботевград безработицата за месец септември в трите общини Ботевград, Правец и Етрополе е със следните стойности:
• Ботевград – 8,69 % 
• Правец – 16,72 % с 513 регистрирани, от тях 160 са без образование, а 406  са без специалност и професия
• Етрополе – 8,01 %, 445 регистрирани безработни, като 162 са от 34 до 44 години, трайно безработни са 146 човека                       Източник: КТЕ