Започна почистването на пространствата, прилежащи към пътя между Трудовец и Разлив, до кръстовището при табелата за начало на Община Правец. Тази дейност се осъществява от ОП БКС. Работници на предприятието премахват храсти, подрязват дърветата и косят тревните площи. Това е част от регулярното почистване покрай пътищата в общината, което БКС извършва. Предстои почистване и на пространствата близо до пътя в района на завод „Граммер“.