Между 3.9% и 4% реален растеж на Брутния вътрешен продукт се очаква през 2017г. Това коментира финасовят министър Владислав Горанов по време на парламентарната комисия по бюджет и финанси. „Последните оценки на МФ леко увеличават очакванията за реален растеж на БВП. Имаше плахи очаквания, че ще надхвърли предварителните прогнози“, посочи Горанов. По думите му приходите по националния бюджет имат 7% номинален ръст за периода до края на август. Данъчните приходи отчитат близо 20 милиарда лева. Съпоставено с август 2016 година, сумата нараства с над 8 на сто. Очаква се приходите от корпоративни данъци да надвишат разчетите. „Правителството не планира промяна на фискалната стратегия“, уточни Горанов. На този фон приходи от преки данъци са около 70% от годишния план и отчитат нарастване. 9.6 милиарда лева наброяват коствените данъци. Като салдо в края август излишъкът е 151 млиона лева. Очита се подорение на бюджета. Фискалният резерв за периода е 11.6 милиарда. На етапа на цикъла, в който се намира икомониката, потенциалът ще бъде достигнат. Това е анализ, който е динамичен, посочи министърът. Според Горанов със сигурност дефицитът ще бъде повече, основно заради доброто разчитане на приходите.