Съобщение от Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област до всички собственици на земеделска и горска техника относно ГТП на ЗГТ.


График за извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника през месец октомври 2017 г. - Цялата информация ще откриете ТУК.