Съобщение от Областна дирекция „Земеделие“ - Софийска област до всички собственици на земеделска и горска техника относно ГТП на ЗГТ.


График за извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника:


- 12.02.2020 г. - Ботевград - 09:30-12:00 часа пред бившото МТС


- 12.02.2020 г.- с. Литаково - 13:00-16:00 часа пред Кметството


На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини.


На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.