Съобщение от Областна дирекция „Земеделие“ - София област до всички собственици на земеделска и горска техника относно ГТП на ЗГТ.


График за извършване на годишен технически преглед на земеделска и горска техника:


- 20.05.2020 г.  в гр.БОТЕВГРАД  - от – 09:30 – 12:00 часа пред Бившото МТС;


На същата дата, да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини. 


На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Собствениците или техните представители са задължени  да спазват противоепидемичните мерки на територията на Република България, наложени със заповед от министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19, а именно: НОСЕНЕ НА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ И СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ!