В Общинския съвет са внесени няколко докладни за отпускане на средства от собствени приходи на община Ботевград. 


Първото искане за сума в размер до 150 000 лева е отправено от съветници от групата на ОББО. Те настояват парите да бъдат осигурени за цялостен ремонт на читалището в Скравена. Да припомним, че през настоящата година общината отдели  36 500 лева за ремонт на покрива на сградата.   


Председателят на местната организация на пенсионерите – Георги Стефанов Георгиев, предлага общината да отпусне 4 225 лева за закупуване на дърва за огрев – по 5 кубика, на всички граждани, които „имат статут на ветерани от войните, военноинвалиди и военно пострадали. Към докладната е приложен списък с имената на 15 човека. 


Председателят на Обществения съвет на ОУ „Любен Каравелов” в село Трудовец е поискала общината да осигури 7000 лева за закупуване на учебни маси, столове и чинове за учебното заведение. В писмото си до общинското ръководство Цв. Василева пише, че за нуждите на училището са необходими 70 двуместни чина. 


950 лева са необходими за подпомагане участието на Любителски театър  при читалище „Христо Ботев” – Ботевград в тазгодишната издание на Фестивала на любителските театри в Лом, което се провежда в момента. 


За честването на 90-годишнината от създаването на читалището в Краево на 7 октомври, председателят на културната институция – Георги Диков, е внесъл искане за отпускане на сума в размер на 300 лева.


В община Ботевград е получено заявление за осигуряване на 480 лева от собствени приходи за покриване на част от разходите на лекоатлетически клуб „Балкан” – ветерани, в Балкански игри по лека атлетика, които се проведоха в периода 22 – 24 септември в Стара Загора. 


За организиране и провеждане на спортен празник по повод 140 години от освобождението на Ботевград от турско робство да бъдат отпуснати 518 лева. Това предложението е внесено в общината  от Цеца Боцова, която отговоря за културно-масовата дейност към общинското ръководство на пенсионерската организация. 


Изброените искания за отпускане на средства ще бъдат подложени на обсъждане на редовната сесия на Общинския съвет на 28 септември.