Община Ботевград ще осигури 112 710 лева за  местната болница. 


44 000 лева са за  основен ремонт на покрива над операционните. Общо 68 000 лева са необходими за закупуване на 8 броя хемодиализни апарата – втора употреба, за отделението по диализно лечение, ехограф за акушеро-гинекологичното отделение  и анализатор за кръвна захар за клиничната лаборатория.


Докладните за отпускане на средствата са внесени за обсъждане и гласуване в Общинския съвет. В тях се посочва, че сумите ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината.