Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов е внесъл в Общински съвет – Ботевград докладна, с която иска съгласието на общинските съветници да започне изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждането на велосипедна алея и пешеходна пътека между Ботевград и Трудовец.


Съществуващата велоалея се намира в непосредствена близост до път 1-3 Бяла - Плевен (в посока юг от пътя), в участъка, свързващ Ботевград и Трудовец, който е част от републиканската пътна мрежа и попада в землището на Ботевград и землището на Трудовец, Дължината на същата е около 1 километър, а ширината й - приблизително 2 метра. Алеята е в лошо техническо състояние предвид компрометираната асфалтова настилка, изпълнявана през 70-те години на миналия век, на която липсва адекватно отводняване и осветлени – се посочва в досладната записка. Тя ще бъде разгледна на заседанието на Общинския съвет този четвъртък.