Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна в ОбС, с която предлага да бъдат отпуснати 14 000 лева за църквата „Св. Димитър” във Врачеш. Искането за средствата е отправено до общината от отец Димитър, църковното настоятелство при храма и граждани. То е придружено с подписка, в която фигурират подписите на 50 човека. Те настояват да се направи навес за ритуални дейности, вертикална планировка и ремонт на камбанарията на църквата. За реализиране на тези дейности общинското ръководство предлага на местния парламент да даде съгласие за отпускане на 14 000 лева. Средствата са от реализирана икономия след проведена поръчка от общината за реконструкция на водопроводна система във Врачеш с обща дължина 722 метра, се посочва в докладната записка. 


В допълнителния пакет докладни, които са включени в дневния ред на днешното редовно заседание на ОбС, има още една за Врачеш. Тя е за отпускане на 5000 лева за подпомагане организацията и провеждането на първото издание на фестивала на бъчвата във Врачеш. Искането за осигуряване на сумата е отправено от кмета на селото Марин Бончовски.