Фестивалът на бъчвата, превърнал се в традиционен празник за село Врачеш, няма да се състои през 2020 г. През изминалите години той се превърна в едно от най-масовите мероприятия, включени в Събитийния календар на Община Ботевград. Провеждането му бе съчетано със събора на с. Врачеш, който се отбелязва на Петковден. 


Отменянето на Бъчфеста се налага с оглед въведените в страната противоепидемични мерки, целящи да предотвратят разпространението на вируса COVID-19.